مؤسسه اي تي اس ( ETS ) در پي درخواست متقاضيان آزمونهاي تافل مبني بر شركت درآزمونهاي نمونه (sample test) سازمان سنجش آموزش كشور،از اين پس در ايام مختلف هفته آزمونهاي آزمايشي IBT به نام TPO برگزار مي كند كه نتيجه آن بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد.

آزمون نمونه دقيقاً موازي آزمون اصلي است داوطلبان براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سازمان سنجش آموزش كشور در خيابان كريم خان زند، بين خيابان استاد نجات الهي و سپهد قرني شماره 218 واحد تافل مراجعه كنند.
منبع : واحد مرکزی خبر