روحيه بد قدرت ارزيابی دقيق انسان را ضعيف می كند و اگر اين حالت طول بكشد منجر به ارتكاب اشتباهات جدی توسط افراد خواهد شد.
نتایج یك تحقیق نشان می دهد روحیه بد باعث هدر دادن پول بیشتری می شود.
به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا روانشناسان چهار دانشگاه امریكایی یعنی دانشگاه های كارنگی ملون، استنفورد، هاروارد و پیتسبورگ حاكی از ان است كه افراد در حالت غم و افسردگی بیشتر از حالت عادی پول خرج می كنند.
بنا به این گزارش محققان داوطلبان را به سه دسته تقسیم كردند و به ترتیب تصاویر غمگین، خنثی و شادی را برای انها به نمایش گذاشتند و سپس انها را برای خرید اجناس مشخصی به فروشگاه فرستاند و متوجه شدند گروه اول سیصد درصد بیشتر از دو گروه دیگر برای اجناس خریداری شده پول پرداخت كرده اند.
به این ترتیب محققان به این نتیجه رسیدند كه روحیه بد قدرت ارزیابی دقیق انسان را ضعیف می كند و اگر این حالت طول بكشد منجر به ارتكاب اشتباهات جدی توسط افراد خواهد شد. انها معتقدند علت این مسئله این است كه یا غم و ناراحتی بر عقل انسان تاثیر می گذارد و یا افراد حاضرند برای رهایی از غم و تغییر روحیه هر بهایی بپردازند.
به نقل از هموطن سلام