دانشمندان هلندی در تحقیقات خود نشان دادند که آلودگی ناشی از ترافیک شهرها می تواند در فعالیت مغز تغییراتی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی پل بارم از دانشگاه "زوید" هلند با بررسی فعالیت مغزی گروهی از داوطلبان کشف کرد که نیم ساعت قرار گرفتن در محیطی که با دود خودروها آلوده شده است، می تواند فعالیت مغز را تغییر دهد.

دانشمندان هلندی با استفاده از دستگاه الکتروآنسوفالوگرام، مغز گروهی از داوطلبان را مورد آزمایش قرار دادند که در مناطق با سطح بالای آلودگی هوا مشابه با هوایی که به طور عادی در ترافیکهای شهری در ساعات پرتردد مرکز شهر استنشاق می شود، زندگی می کردند.

نتایج این تحقیقات که در مجله Particle and Fibre Toxicology منتشر شده است، نشان می دهد که مغز در مقابل آلودگی همان واکنشی را از خود نشان می دهد که در پاسخ به استرس بروز می دهد.

در حقیقت پس از مشکلات ریوی و تنفسی، حملات قلبی و استرس، اکنون اختلال در فعالیت مغز در محیطهای آلوده و پرتردد شهری نیز کشف شده است.

پیش از این کشف شده بود که نانوذراتی که از گازهای اگزوز خودروها تولید می شود، می توانند خود را به مغز برسانند اما تاکنون عواقب حمله این ذرات شناسایی نشده بود. اکنون این محققان برای اولین بار نشان دادند که نیم ساعت ماندن در کنار دود خودروها می تواند موجب کاهش فعالیت مغز شود و در دراز مدت خطر ابتلا به بیماریهای تخریب نورونی مثل آلزایمر و پارکینسون را افزایش دهد.