به گفته كارشناسان مصرف این گونه داروهای محرك خطر اعتیاد را برای نوجوانان و جوانان در پی دارد.

پژوهشگران بار دیگر درباره استفاده دانشجویان و محصلان از داروهای محرك مغزی در شب های امتحان هشدار دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر ، آكادمی علوم پزشكی در بریتانیا اخیرا در گزارشی اعلام كرد، در سال های اخیر مصرف داروهای محرك مغزی نظیر ریتالین و آریسپت در شب های امتحان به منظور افزایش هوشیاری و عملكرد مغزی شیوع زیادی پیدا كرده است.

به گفته كارشناسان مصرف این گونه داروهای محرك خطر اعتیاد را برای نوجوانان و جوانان در پی دارد.

این كارشناسان توصیه می كنند در صورت ادامه روند كنونی ، در جلسات امتحانی نیز همانند مسابقات ورزشی افراد از نظر مصرف این گونه داروها آزمایش شوند.