راز نوشابه كوكاكولا برملا شد.با آشكار شدن فرمول كوكاكولا مشخص گشت كه اين نوشابه سرمنشاء بسياری از بيماری‌ها است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه ینی‌شفق چاپ تركیه، فرمول نوشابه كوكاكولا ماهیت ماده‌ای كه مسبب بسیاری از بیماریهاست را آشكار ساخت.
ماده E211 (سدیم بنزوات) كه در این فرمول به كار می‌رود موجب بیماری و ناراحتی‌هایی چون سیروز، پاركینسون و اختلالات در دی‌.‌ان‌.ای DNA می‌گردد.
همچنین بنابر این گزارش ،شركت كوكاكولا كه از ابتدای تاسیس خود فرمول تركیبات این نوشابه را همچون رازی پنهان می‌كرد، در پی واكنش‌های شدید اعلام نمود كه ماده E211 را از فرمول خارج خواهد كرد