گروهی از محققان کانادایی در تحقیقات خود نشان دادند که مصرف داورهای ضد روانپریشی در سالمندان متأثر از اختلالات رفتاری، احتمال خطر سکته های قلبی و مغزی را چهار برابر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه علوم ارزیابی بالینی در اونتاریوی کانادا که نتایج یافته های خود را در مجله Archives of Internal Medicine منتشر کرده اند، کشف کردند که افراد سالمند مبتلا به جنون پیری که از داروهای ضد روانپریشی استفاده می کنند حتی اگر این داروها را در یک دوره کوتاه مصرف کنند خطر بروز سکته های قلبی و مغزی در آنها چهار برابر افزایش می یابد.

جدید ترین نسل از داروهای ضد روانپریشی که به "آتیپیک" نیز معروف هستند به دلیل ساختار شیمیایی که دارند خطر سکته مغزی و قلبی را افزایش می دهند.

بررسیهای این دانشمندان نشان می دهد که حتی استفاده کوتاه مدت از این داروها به صورت دوره ای نیز موجب افزایش این خطر می شود.

این خطر به این دلیل حائز اهمیت است که 17 درصد از سالمندان مبتلا به اختلالات رفتاری در 100 روز اول درمان خود این داروها را در منزل مصرف می کنند که 10 درصد از این بیماران این دارو درمانی را در دوره های طولانی تر نیز ادامه می دهند.

این دانشمندان با بررسی 20 هزار سالمند مبتلا به جنون پیری که در خانه درمان خود را دنبال می کردند به این نتایج دست یافتند.
به گفته این محققان، داروهای قدیمی ضد روانپریشی خطر سکته را دوبرابر می کرد درحالی که داورهای جدید "آتیپیک" در بیمارستان خطر سکته قلبی و مغزی را سه برابر و در خانه چهاربرابر افزایش می دهند.