اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان پس از ساخت نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران، اقدام به ساخت نخستین بازی رایانه‌ای "زندگی پر استرس و اجرای حكم سلمان رشدی" كرده است كه هم‌اكنون فیلمنامه این بازی آماده شده است.

 

محمدتقی فخریان، دبیركل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: حضرت امام خمینی (ره) حكم تاریخی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده مرتد كتاب آیات شیطانی صادر كرد كه این فرمان در بعضی از حوزه‌ها به شكل جدی پیگیری شد اما در برخی از جاها نیز به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: می‌بینیم حتی سالگرد آن فرمان مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد ولی از آن سو، كشورهای غربی به سلمان رشدی هر روز بهایی جدید می‌دهند.
فخریان افزود: احساس كردیم كه باید كاری كنیم تا نسل سوم و چهارم با این فرمان آشنا شوند و ارزش و اهمیت این فرمان مورد توجه آن‌ها قرار گیرد.
وی اظهار داشت: با توجه به این‌كه بازی رایانه‌ای در بین جوانان و نوجوانان بسیار تأثیر دارد، پیش‌بینی كردیم كه بازی دوم را در مورد سلمان رشدی و چگونگی زندگی سلمان رشدی كه با استرس و ترس است و همچنین اقدام ارزشمند رزمندگان جهان اسلام در خصوص از بین بردن این منحرف فكری كه به مقدسات مسلمانان جهان توهین كرد، تهیه كنیم.
دبیركل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: فیلمنامه این بازی تهیه شده است و كارشناسان در حال بررسی آن هستند ضمن این‌كه 3 گروه نیز اعلام آمادگی برای عملیاتی كردن این طرح كردند.
وی افزود: در مأموریت‌های جنبش دانش‌آموزی، مطالبات امام (ره) و رهبری مد نظر بوده است كه این موضوع را به عنوان یك عملكرد پیش‌بینی كردیم.