مرد سالخورده ای در شهر «ورثینگ» انگلستان خودش را هیپنوتیزم کرد و بدون داروهای بیهوشی جراحی شد.
به گزارش ایسکانیوز «آلکس لنکی« 61 ساله با هیپنوتیزم خودش، بدون آنکه احتیاجی به بیهوشی موضعی یا عمومی داشته باشد جراحی شد.


او که بیماری «آرتریت» داشت می گوید: در طول 83 دقیقه جراحی همه چیز را می دیدم و حتی یک لحظه پنس و قیچی را هم حس کردم اما کوچک ترین دردی نداشتم. هیپنوتیزم خودم فقط یک دقیقه طول کشید.
«دیوید لیولین کلارک» جراح ارتوپد نیز از این که «آلکس» احتیاجی به داروهای بیهوشی نداشت ابراز رضایت کرد. وی حال بیمارش را بسیار خوب توصیف می کند.گزارش ایسکانیوز می افزاید، لنکلی از 16 سالگی روی شیوه های هیپنوتیزم کار کرده است.