رئیس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ساخت دستگاه ثبت ضربان قلب از فاصله یک متری که در دستگاههای زنده یاب به کار می رود جزء پروژه های آینده مرکز است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سرکار امروز در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با وزیر بهداشت در خصوص فروش دستگاه STM با قابلیت عکسبرداری از ذرات نانومتری گفت: مرکز توانسته است که 10 دستگاه را بر اساس سفارش داخل کشور و دو دستگاه را به کشور مالزی و در رقابت با بهترین های اروپا و آمریکا به فروش برساند.

وی از طراحی و ساخت دستگاههای سیستم ثبت بازتابش اتوآکوستیک برای سنجش شنوایی نوزادان، رتوکتور خودنگهدار و سوزن بیوبسی خبر داد و گفت: این تجهیزات وارد بازار شده اند و امیدواریم که با تهیه سفارش ساخت، تولید انبوه آنها نیز آغاز شود.

سرکار از طراحی و ساخت سیستم رهگیری ابزار جراحی برای استفاده در جراحی به صورت هدایت شده و با تصویر به عنوان یکی از پروژه های مهم این مرکز نام برد و اضافه کرد: علاوه بر آن به منظور تولید موشهای آزمایشگاهی که بتوان در آن ذرات نانواکسید آهن را تصویربرداری کرد، تومورهای انسانی را در موشها کاشته ایم که این حیوانات فاقد سیستم ایمنی هستند و با ذرات نانو اکسید آهن به صورت اختصاصی تصویربردای می شود.