اگر دوست داريد در آن واحد و در يك مرورگر اينترنتی از دو يا چند حساب كاربری Gmail استفاده كنيد می توانيد نرم افزار CookiePie را امتحان كنيد.

 

به گزارش فارس به نقل از webware، این محصول در واقع یك extension ساده برای مرورگرهاست كه سیستم مدیریت cookie را در مرورگر به اشتباه می اندازد. شما پس از نصب این محصول می توانید از حساب های متعدد كاربری خود در سرویس پست الكترونیك Gmail استفاده كنید.
این نرم افزار همچنین به شما اجازه می دهد تا در آن واحد با حساب های كاربری مختلف به سرویس های مختلف سایت گوگل وارد شوید. به عنوان مثال از این طریق می توانید با یك حساب كاربری سری به سرویس Google Docs بزنید و با حساب دیگر از خدمات Google Trends بهره مند شوید.
این محصول با مرورگرهای فایرفاكس و فلاك سازگاری دارد. برای استفاده از این نرم افزار به آدرس http://www.nektra.com/oss/firefox/extensions/cookiepie مراجعه كنید.