دانشمندان فرانسوی در بررسیهای خود نشان دادند که بچه کروکودیلها از زمانی که هنوز در تخم هستند با مادر و برادران خود حرف می زنند و همین مسئله موجب می شود که پس از تولد بلافاصله شکار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "ژان مونه" در پاریس که نتایج کشف خود را در مجله Current Biology منتشر کرده اند در تحقیقات خود کشف کردند که بچه کروکودیلها قبل از آنکه از تخم خارج شوند با مادر و سایر برادران خود حرف می زنند.

در حقیقت کروکودیلها از طریق اصوات قابل درکی که از طریق پوسته آهکی تخم خود ساطع می کنند می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

این محققان با طرح این سوال که چرا پرندگان شکارچی بلافاصله پس از تولد کروکودیلها مخفیگاه آنها را شناسایی کرده و آنها را شکار می کنند 10 تخم متعلق به 10 کروکودیل مادر ساکن رودخانه نیل را مورد آزمایش قرار دادند و به این نتایج دست یافتند.

براساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "این رفتار می تواند یک تاریخ طولانی داشته باشد. در حقیقت پرندگان نیز تلفظهای صوتی جنینی تولید کرده و از طریق این صداها والدین خود را محبور به مراقبت و پرستاری از خود می کنند."

این دانشمندان همچنین اظهار داشتند: "بیشتر مرگهای کروکودیلها به فاصله کمی پس ازتولد آنها رخ می دهد چراکه فریادهای نوزادها توجه بسیاری از پرندگان شکارچی را به خود جلب می کند."

به گزارش مهر، سال گذشته نیز گروهی دیگر از محققان فرانسوی به نتایج مشابهی دست یافتند و نشان دادند که ماده کروکودیلها به محض شنیدن جیغ های جنینها، فریاد ثبت شده از داخل تخم ها را بازتولید و تکرار می کنند و به این ترتیب می توانند به محض تولد یچه ها، فرزند خود را از بین بچه هایی که از ماسه ها بیرون می آیند، شناسایی کنند.