شامگاه پنج‌شنبه 27 تير تا بامداد جمعه‌ در مقارنه با سياره مشتری ديده می‌شود و راهنمای خوبی برای پيدا كردن اين سياره درخشان در آسمان خواهد بود.

 

حمیدرضا شهشهان منجم آماتور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: ساعتی پس از غروب خورشید، ماه 12 درجه از افق جنوب شرقی ارتفاع خواهد داشت و سیاره پرنور مشتری به راحتی در فاصله 3 و نیم درجه‌ای بالای آن دیده می‌شود.
وی ادامه داد: به تدریج با چرخش زمین به حول محورش، ارتفاع این دو افزایش یافته و به سمت نیمه غربی آسمان تغییر مكان می‌دهند و به آرامی از دید ما، ماه از مشتری فاصله می‌گیرد. سیاره مشتری در ساعت 30 دقیقه بامداد به بیش‌ترین ارتفاع خود می‌رسد؛ در این زمان ارتفاع این سیاره ار افق جنوب، بیش از 30 درجه خوهد بود و در بالا و سمت راست ماه دیده می‌شود.
شهشهان با اشاره به این‌كه به تدریج ارتفاع این دو جرم در آسمان كاهش می‌یابد، افزود: یك ساعت و نیم پیش از طلوع خورشید، ماه حدود 10 درجه از افق جنوب غربی ارتفاع خواهد داشت و سیاره مشتری نیز با جدایی زاویه‌ای 5 و نیم درجه در سمت راست و پائین‌تر از آن قابل مشاهده خواهد بود. مشتری در ساعت 5:20 و ماه نیز دقایقی پس از آن غروب خواهد كرد.
به گزارش فارس، مشتری، پنجمین سیاره در منظومه شمسی از نظر نزدیكی به خورشید است و بزرگ‌ترین سیاره در این منظومه نیز به شمار می‌آید. این شب‌ها با توجه به این‌كه در تمام طول تاریكی آسمان این سیاره قابل مشاهده است، زمان مناسبی برای رصد آن به شمار می‌رود. با یك دوریبن دوچشمی قدرتمند و یا یك تلسكوپ مناسب آماتوری می‌توان به راحتی 4 قمر این سیاره را به صورت نقاطی كم نور كه بر روی یك خط در دور آن قرار دارند مشاهده كرد.