دانشمندان آمریکایی با آزمایش نوعی واکسن ضد سرطان روی انسان به نتایج مثبتی دست یافتند و نشان دادند که این واکسن قادر است پاسخ ایمنی ارگانیسم مبتلا به بعضی از سرطانها را دوباره فعال کند.

محققان مرکز پزشکی دانشگاه استانفورد امیدوارند با تکنیک فعال سازی دوباره پاسخ سیستم ایمنی ارگانیسم از طریق این واکسن گیاهی در آینده بعضی ازسرطانها را به طور کامل درمان کنند.

به اعتقاد این محققان، سیستم ایمنی تنها نیروی پرقدرت واقعی در جنگ با سرطان است.

این تیم تحقیقاتی برپایه گیاه توتون واکسنی را توسعه داده اند که سیستم ایمنی را در مبارزه با سرطان فعال می کند. این دانشمندان با آزمایش بالینی این واکسن روی 16 بیماری که به تازگی بیماری لاعلاج و مزمن سرطان سلولهای بتای بافت لنفاوی در آنها تشخیص داده شده بود به نتایج مثبتی دست یافتند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هیچ یک از بیماران مورد آزمایش هیچ نوع عوارض جانبی نشان ندادند و در بیش از 70 درصد از آنها پاسخ ایمنی توسعه داده شد.

این اولین بار است که یک واکسن گیاهی ضد سرطان روی انسان آزمایش می شود. نتایج این آزمایش و مقایسه آن با آزمایشات پیشین روی مدلهای آزمایشگاهی نشان می دهد که این واکسن مزایای درمانی متعددی دارد.

این محققان در خصوص ویژگیهای این واکسن توضیح دادند: "ما در پزشکی از پروتئینها برای اهداف زیادی مثل تعویض آنزیم، واکسنها و پادتنها استفاده می کنیم. رشد سلولهای انسانی برای تولید پروتئینها واقعا پرهزینه است و فرایند طولانی را طلب می کند. درحالی که رشد گیاه توتون بسیار ارزان است و بنابراین می توان با کاشت گیاه توتون به جای استفاده از آن در دخانیات از مزایای درمانی این گیاه بهره گرفت."

منبع: ایران اکونومیست