جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 10 آبان در تمام مقاطع تحصیلی
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۰  آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 10 آبان

به گزارش جمعه شب مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

 • آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

 • فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨  تا ٨:٣٠

 • فیزیک پودمان یک اندازه گیری ۳ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩

 • ریاضی پودمان یک مفهوم تابع - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰

 • کارگاه گرافیک - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای  ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

 • برش و دوخت پیراهن و یقه /لباس بچه گانه  -  رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱ - شاخه  کاردانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

پایه‌های ابتدایی

 • ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

 • ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳ بازی و ریاضی پایه  دوم
   
 • ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم
   
 • ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

 • ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم  

 • ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

  ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی- آموزش (آواها و حروف) و شنیداری پایه هفتم

 • ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی-شنیداری درس دوم پایه هشتم

 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی - گرامر بخش دوم و تمرین های شنیداری پایه نهم   

دوره آموزش مجازی متوسطه

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی -هوش چند گانه

متوسطه دوم 

 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی
     
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  
   
 • ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

 • ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۳ -   حرکت باسرعت ثابت - پایه ۱۲ - رشته تجربی
   
 • ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک  ۲ فصل اول پتانسیل الکتریکی   - پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴

 • ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

 • ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

 • ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی.

 • ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

 • ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.  

 • ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

 • ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

 • ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

 • ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

 • ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:irna.ir