جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۷ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 27 دی 99

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
عناصر و جزییات- رشته نقشه کشی معماری- پایه ۱۱ -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
شناخت مواد و مصالح- رشته نقشه کشی معماری- پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی – رشته خیاطی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
الگو سازی لباس بچگانه -طراحی و دوخت- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
ایده پردازی لباس اقوام – رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
نگارش – درس چهارم (کوچک کردن موضوع ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
نگارش – درس چهارم ( گوش بدهیم و بنویسیم ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
نگارش – درس چهارم( فضا و رنگ نوشته ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

آموزش معلمان -سنجش تشخیص برای برنامه آموزشی و اصلاح یادگیری

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲  –  پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید  – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰
ریاضی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه 4

ساعت۷:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران ۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس عربی زبان قران ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱ پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی و فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان.

ساعت ۱۵
دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم   رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemomrgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X