تیراندازی به زنان اصفهانی سازمان یافته نیست
نماینده اصفهان در مجلس درخصوص حادثه تیراندازی به زنان در اصفهان، گفت: کسی که از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد، چنین کارهایی نمی‌کند. اینکه این مساله سازمان‌ یافته و هدفمندی باشد، ابداً اینگونه نیست

تیراندازی به زنان اصفهانی سازمان‌ یافته و هدفمند نیست

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم در رابطه با حادثه تیراندازی به زنان در اصفهان، گفت: این مساله پیگیری شده، فرد ضارب هم شناسایی شده و دادستانی و دادگستری هم با جدیت پیگیر این مساله هستند.

وی ادامه داد: اما درخصوص اینکه انگیزه این فرد چیست و یا اینکه سلامت روحی و روانی دارد یا خیر؛ این موارد در حال بررسی است.

طغیانی همچنین بیان کرد: البته قاعدتاً کسی که از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد، چنین کارهایی نمی‌کند.

نماینده اصفهان در پاسخ به اینکه این اتفاق حادثه اسیدپاشی به زنان را در اذهان عمومی تداعی کرد، گفت: اینکه این مساله سازمان‌یافته و هدفمندی باشد، ابداً اینگونه نیست. فردی که دست به این اقدام زده شناسایی و دستگیر شده است، ولی تعیین تکلیف نشده است؛ اما ما پیگیر این مساله هستیم و نتیجه‌ آن را دنبال می‌کنیم.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir