افزایش خودکشی در بین دستیاران پزشکی
دستیاران پزشکی بخش عمده‌ای از زندگی خود را در محیط‌های دانشگاهی و بیمارستانی و درمانی سپری می‌کنند و در یک سال اخیر با توجه به تشدید شرایط بیماری و اپیدمی در کشور، این گروه بار سنگینی از کار‌های درمانی را برعهده داشته‌اند

افزایش خودکشی در بین دستیاران پزشکی ناشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی

همچنین در حدود دو سال گذشته انصراف‌های دسته جمعی دستیاران در اعتراض به شرایط حاکم آموزشی و یا برخی خودکشی‌ها که ناشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر روی آنها است، موجب شده دوباره این موضوع و اهمیت تبدیل وضعیت آنها به شغل را مطرح کرده است.

موضوعات و مشکلات دستیاران پزشکی سال‌ها است که وجود داشته اما از سال گذشته و پس از رسانه‌ای شدن موضوع چند مورد خودکشی در میان دستیاران این مسائل شدت گرفت و برخی نمایندگان مجلس از وزارت بهداشت توضیح خواستند و موضوع تبدیل دوره دستیاری به شغل به عنوان یکی از راه حل‌ها مطرح شد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.ir