بحران بزرگ از 5 روز دیگر تهران را فرا می‌ گیرد
تهرانی‌ها در روز ۳ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کنند که با این حساب، حجم آب سد لتیان بدون درنظر گرفتن آب سدهای دیگر‌، تنها برای پنج روز مصرف تهرانی‌ها کافی است

سد لتیان تنها برای پنج روز مصرف تهرانی‌ها کافی است

ارتفاع حجم آب سد لتیان ۱۹ میلیون متر مکعب پایین‌تر از تراز طبیعی است که نسبت به هفته گذشته، یک میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

حتی بارندگی‌های روز گذشته نیز بر میزان ذخیره آب این سد، تاثیرگذار نبوده است.

تهرانی‌ها در روز سه میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کنند که با این حساب، حجم آب سد لتیان بدون درنظر گرفتن آب سدهای دیگر‌، تنها برای پنج روز مصرف تهرانی‌ها کافی است.

با این وضعیت، صرفه جویی توسط شهروندان بیش از پیش ضروری است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com