نام ۹ معبر در تهران تغییر کرد
همزمان با یکصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام ۹ معبر و یک پل در پایتخت با اکثریت آراء موافق اعضاء تغییر کرد

تغییر نام ۹ معبر در تهران

به دنبال مصوبه سیصد و بیست و هشتمین جلسه متوالی کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران، تغییر نام ۹ معبر و یک پل در یکصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی تهران و با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.

بر همین اساس نام کوچه مهدیه واقع در خیابان شهید کچویی پاچنار در منطقه یک به نام شهید سید حسین مسعودیان، کوچه نهم در خیابان شیخ بهایی شمالی واقع در منطقه سه با حفظ شماره به نام شهید محمد ابراهیم حمیدی، کوچه ۹/۳۵ حدفاصل خیابان نهم و دهم نیروی هوایی واقع در منطقه ۱۳ با حفظ شماره به نام شهید ابوالقاسم زینعلی سیاوشانی، پل صفا در بزرگراه امام علی (ع) واقع در منطقه ۱۳ به نام شهید بهمن کماندار و خیابان قانون واقع در خیابان پیروزی، خیابان فارابی در منطقه ۱۴ به نام شهید مهران خالدی تغییر کرد.

در ادامه این جلسه کوچه لاله چهارم در خیابان فاضل بجستانی واقع در منطقه ۱۵ به نام شهید مجید قنبری، کوچه بیست و دوم واقع در منطقه ۱۵ نبرد جنوبی خیابان شیخ بقایی با حفظ شماره به نام شهید سعید رزاقی، کوچه بیست و هشتم واقع در حد فاصل خیابان مهران و خیابان جانبازان در منطقه ۱۹ با حفظ شماره به نام شهید عزیزاله سلیمانی، کوچه هجدهم واقع در شهرری، خیابان شهید اردستانی، حد فاصل فلکه دوم و سوم دولت آباد با حفظ شماره به نام شهید ناصر صدقی و کوچه بی نام در تهرانسر، کوچه شهید راسخ مهر واقع در منطقه ۲۱ به نام شهید محمد ابراهیم سلمانی فیضی نامگذاری شد.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: hamshahrionline.ir