زمان ورود سامانه بارشی جدید به کشور
از اواخر هفته پیش رو شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور خواهیم بود که بسیاری از نقاط نیمه غربی کشور را تحت تاثیر فعالیت خود قرار می دهد

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواخر هفته

این سامانه بارشی از روز جمعه از مرزهای غربی و شمال غربی وارد کشور شده و بیشتر نقاط را تحت تاثیر قرار می دهد.

شدت اصلی بارش های آن در استان های شمال غربی و غربی کشور خواهد بود که با توجه به ماهیت سرمایی آن ، بارش های در بیشتر نقاط به شکل برف خواهد بود.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: اسکان نیوز