پلمپ یک کافه رستوران دیگر به خاطر بی حجابی
پیش‌تر نیز مواردی از برخورد قانونی و پلمب برخی واحدهای صنفی و کلینیک های پزشکی به علت عدم رعایت قوانین و رواج هنجارشکنی های اخلاقی در سطح شهر شیراز گزارش شده است.

رواج هنجارشکنی های اخلاقی در سطح شهر شیراز

 پیش‌تر نیز مواردی از برخورد قانونی و پلمب برخی واحدهای صنفی و کلینیک های پزشکی به علت عدم رعایت قوانین و رواج هنجارشکنی های اخلاقی در سطح شهر شیراز گزارش شده است.

یک کافه رستوران در حوالی خیابان قم‌آباد شیراز به علت رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی با دستور مقام قضایی پلمب شد.

 پیش‌تر نیز مواردی از برخورد قانونی و پلمب برخی واحدهای صنفی و کلینیک های پزشکی به علت عدم رعایت قوانین و رواج هنجارشکنی های اخلاقی در سطح شهر شیراز گزارش شده است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.ir