کارلوس کی‌روش را در حال گرفتن عکس یادگاری با یک هوادار مشاهده می‌کنید. سرمربی تیم ملی در بازی برابر سوئد با این تیپ ظاهر شد. این عکس را اینستاگرام تیم ملی منتشر کرده است.

تیپ متفاوت کی‌روشتیپ متفاوت کی‌روشگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

X