آرش برهانى درست در لحظه اى تعویض شد که گل دوم استقلال را وارد دروازه ابومسلم کرد و در حال شادى پس از آن بود اما...
 
به گزارش سایت استقلال، آرش برهانى درست در لحظه اى تعویض شد که گل دوم استقلال را وارد دروازه ابومسلم کرد و در حال شادى پس از آن بود اما بالا رفتن تابلوى تعویض باعث شد تا شادى او جایش را به ناراحتى وا عتراض بدهد جایى که بد و بیراه گفتن هاى او تا جایى رسید که یکى دو آبیپوش جلوى دهان ا و را گرفتند تا...

برهانى که با گرفتن اخطار در نیمه اول سه اخطاره شد و دربى حساس روز جمعه را از دست داده بود پس از اینکه از میدان خارج شد و به سمت نیمکت ذخیر ه ها رفت در آغوش صمد مرفاوى قرار گرفت. سرمربى استقلال که خوب میدانست برهانى از تعویض شدن در آن لحظات ناراحت است به دلدارى دادن به بهترین گلزنش پرداخت و درا بتدا گفت:ا ولاً که نمی دانستم در آن لحظه گلزنى می کند ضمن اینکه محروم شدن از دربى باعث شد او درصدد امتحان زو جهاى دیگرى در خط حمله اش باشد تا بهترین ترکیب را براى جدال با پرسپولیس انتخاب نماید. 

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news 
منبع: esteghlaltehranfc.com
 
 
 

 
X