در جلسه اى كه یكشنبه در رابطه با شرایط پرسپولیس در سازمان تربیت بدنى برگزار شد...
 
به گزارش ایران اسپورت، ابقاى كرانچار در پرسپولیس تا بازى دربى تأیید شدو این مربى كروات شرایطى را براى بازگشت تعیین كرده است. از جمله خواسته هاى كرانچار داشتن اختیار كامل براى ارنج كردن تیم و تعویض هاى بازیكنان است همچنین او خواسته كه بخشى از طلبى كه بابت قرار دادش از باشگاه دارد به او پرداخت شود و نیز موانع برسر راه تهیه محل اسكان و در اختیار داشتن اتومبیلش نیز حل شود. مدیر عامل پرسپولیس اعلام داشت تأمین تمامى خواسته هاى او در مقطع فعلى عملى نیست!
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news 
منبع: iransport.net
 
 
 

 
X