کميته‌ی انضباطی فدراسيون فوتبال احکام و احضاريه‌های جديدی را صادر کرد...
 

  درباره‌ي تجديدنظر خواهي باشگاه صباي قم در خصوص پرونده محمد علي ابوطالب مبني بر پرداخت بابت قراردادهاي سال‌هاي ‌٨٧ تا ‌٨٩ اين باشگاه به پرداخت الباقي مبلغ محکوم شد. راي صادره قطعي اعلام شد.

 * ميثم بائو از سوي کميته انضباطي بازيکن آزاد اعلام شد.

 کميته انضباطي درباره پرونده بازيکن سابق پيروزي روز سه شنبه ‌١٢ مرداد تشکيل جلسه خواهد داد تا تکليف طلب ميثم بائو از قراداد مشخص شود.    باشگاه پرسپوليس از صدور برگه تسويه حساب خود داري مي کند ولي کميته انضباطي اعلام کرده است که بر اساس ماده ‌١٦/١ آيين نامه نقل و انتقالات اين بازيکن آزاد شناخته مي شود.
 
گردآوری : گروه ورزشی سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع:football3.ir
 

 
 

 
 

X