هیئت نظارت بر مطبوعات با تغییر مدیر مسئولی نشریه فوتبال امروز به جواد خیابانی موافقت کرد.


 

گل: باید دید آقا جواد که در زمینه گزارشگری منتقدان زیادی دارد در عرصه رسانه نوشتاری چه خواهد کرد. شاید او حالا در این فضای تازه بتواند پاسخگوی نقدهای زیادی که بر عملکردش وارد شده ومی شود باشد.

گردآوری: گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع:goal.com
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X