پوستر سرنا ویلیامز
ویلیامز با شکست شاراپوا قهرمان تنیس رولان گروس شد.تهیه وتدوین: گروه ورزشی سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
پوستر روز-هالک
پوستر روز- ماریا شاراپوا
پوستر روز- ستاره های منچستر در لباس جدید
صادقیان با پرسپولیس به توافق رسید
دومین شکست آبرومندانه برای ایران