در مراسم جوایز موسیقی بریتز ۲۰۱۵ ، مدونا، خواننده پاپ، از بالای پله به زمین افتاد.

مراسم جایزه موسیقی مشهور به بریتز در لندن برگزار شد. در این مراسم به بهترین های موسیقی پاپ در بریتانیا جایزه داده می شود.

مدونا هنگام اجرای آهنگش، وقتی خواست شنل خود را باز کند، بدلیل کشیدن آن توسط یکی از رقصنده ها تعادلش را از دست داد و از بالای پله ها بر زمین افتاد. ولی به تندی خودش را جمع و جور کرد و به خواندن آهنگش، “زندگی برای عشق” (Living for love) بدون وقفه ادامه داد.

honar451.gif

این خواننده ۵۶ ساله کمی بعد در اینستاگرامش نوشت که حالش خوب است و “شنل کمی تنگ بسته شده بود.” 

او به بخشی از آهنگش اشاره کرد و نوشت: “هیچ چیز نمی تواند جلو مرا بگیرد و عشق واقعا مرا از جا بلند کرد.”


تهیه و ترجمه : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ