او ابتدا تنه درختان بزرگ را قطع می‌کند تا شکل کلی طرحش را درون آن درآورد. بعد از درآوردن طرح کلی حیوانات روی جزئیات و بدن آنها کار می‌کند. بعد از تراشیدن...
 
راندال دی. بونی مجسمه ساز مشهور که در زمینه حیات وحش کار می‌کند این حیوانات را تراشیده است. او ابتدا تنه درختان بزرگ را قطع می‌کند تا شکل کلی طرحش را درون آن درآورد. بعد از درآوردن طرح کلی حیوانات روی جزئیات و بدن آنها کار می‌کند. بعد از تراشیدن بدن روی جزئیات بسیار ریز مثل پر، خز، مو و بال آنها کار می‌کند. فقط نگاهی به این شاهکارهای هنری بیاندازید، مطمئن هستم این آثار واقعا شما را سرگرم خواهد کرد...
   
مجسمه سازی 
 
مجسمه سازی
 
مجسمه سازی
 
مجسمه سازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجسمه سازی
 
مجسمه سازی
 
 
 
 
 
مجسمه سازی
 
تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ/ مریم محبعلی نژاد
www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:  
سبک بسیار جالب هنرمند ایتالیایی در مجسمه‌سازی با چوب!!(تصویری)
قاره عجیب، گاهی هم غریب!!
«اریگامی اسکناس»؛ وقتی با اسکناس اثر هنری آفریده می‌شود!!
تصاویری از هنرنمایی زیبای یک زن آهنگر!!
 تئو یانسن را با مجسمه‌های متحرک جالبش بشناسید!+تصویر
 
 
 

 
X