هنر تجسمی

مجسمه های ماسک پوش: فرهنگ سازی یا وندالیسم؟ + تصاویر
نقاشی های اعتراضی برای جرج فلوید، قربانی نژادپرستی در آمریکا + تصاویر
تصویرسازی کلیله و دمنه برای ژاپنی ها
ستایش کادر درمانی در اثر جدید