مدل مانتو سحر قریشی و یکتا ناصر در مرداد 1396
لیندا کیانی، سحر قریشی، شبنم مقدمی و یکتا ناصر از بازیگرانی بودند که در اکران عمومی چند فیلم در هفته مرداد ماه شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

مدل مانتو سحر قریشی و یکتا ناصر

در هفته اول مرداد ماه 1396 اکران عمومی فیلم اکسیدان و پا تو کفش من نکن با حضور بسیاری از بازیگران برگزار شد. لیندا کیانی، سحر قریشی، شبنم مقدمی و یکتا ناصر از بازیگرانی بودند که در این اکران شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

 

مدل مانتو شبنم مقدمی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم اکسیدان )

مدل مانتو شبنم مقدمی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم اکسیدان )

 

مدل مانتو لیندا کیانی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم اکسیدان )

مدل مانتو لیندا کیانی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم اکسیدان )

 

مدل مانتو سحر قریشی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم پاتو کفش من نکن )

مدل مانتو سحر قریشی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم پاتو کفش من نکن )مدل مانتو سحر قریشی در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم پاتو کفش من نکن )

 

مدل مانتو یکتا ناصر در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم اکسیدان )

مدل مانتو یکتا ناصر در مرداد ماه 1396 ( اکران مردمی فیلم اکسیدان )

 

 

عکاس : شهاب اسدی

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ