تزیین دستمال سفره به شکل یک قلب پر از عشق!!
تزیین دستمال سفره یکی از بهترین ایده ها برای تزیین میز ناهارخوری و سفره های تان است. این بار دستمال سفره تان را به شکل یک قلب قرمز آتشین تزیین کنید.

آموزش تصویری تزیین دستمال سفره به شکل یک قلب آتشین

دستمال سفره یکی از اجزای جدایی ناپذیر هرمیز غذاخوری است. این برای برای کسانی که دوست شان دارید یک دستمال سفره زیبا به شکل یک قلب پر از احساس درست کنید.

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل قلب

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل قلب

 

 

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل قلب

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل قلب

 

 

مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل قلب

مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل قلب

 

 

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل قلب

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل قلب

 

 

تزیین دستمال سفره به شکل قلب

valentine-heart-napkin-fold-steps.jpg

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ