مجله MONEY و سایت Salary.com طى تحقیقات گسترده آمارى در كشور آمریكا یك لیست 50 تایی از برترین مشاغل را تهیه كرده اند.ملاك انتخاب اين مشاغل...
 

 

مجله  MONEYو سایت Salary.com طى تحقیقات گسترده آمارى در كشور آمریكا یك لیست 50 تایی از برترین مشاغل را تهیه كردند. البته معیار انتخاب این مشاغل گزینه هایى چون بدون استرس بودن ، منعطف پذیرى ، بروز خلاقیت و داشتن زمینه ترقى را شامل مى شود.

10 شغل برتر اين ليست:

شغل دهم: روانشناس

درصد رشد:14/19%

پایه حقوقى: متوسط دريافت حقوق  یك روانشناس در آمریكا برابر 75،892 دلار است

شغل نهم : داروساز

درصد رشد:75/42%

پایه حقوقى: متوسط دريافت حقوق یك داروساز در آمریكا برابر 98،777 دلار است.

شغل هشتم: ارزیاب بنگاه مسكن

درصد رشد:78/22%

پایه حقوقى: متوسط دريافت حقوق یك ارزیاب تضمینى در آمریكا برابر82،437 دلار است.

تفسیر این شغل در ایران همان بنگاه معاملات است.

شغل هفتم: مدیریت شبكه (IT)

درصد رشد: 01/36%

پایه حقوقى: متوسط دريافت حقوق یك مدیر عملكرد شبكه در آمریكا برابر 130،983 دلار است.

شغل ششم: بازاریاب

درصد رشد:91/20%

پایه حقوقى: متوسط دريافت حقوق یك بازاریاب در آمریكا برابر 134،932 دلار است.

شغل پنجم : دستیار دكتر

درصد رشد:56/49%

پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق  یك ستیار دكتر در آمریكا برابر 77،395 دلار است.

شغل چهارم: مدیر منابع انسانى

درصد رشد:47/23%

پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یك مدیر منابع انسانى در آمریكا برابر140،996 دلار است.

تفسیر این شغل در ایران همان پیمانكاری است.

شغل سوم: مشاوره مالى

درصد رشد:92/25%

پایه حقوقى:متوسط دریافت حقوق یك مدیر سهام و مشاور مالى در آمریكا برابر100،895 دلار است.

شغل دوم:استاد ارشد دانشگاه

درصد رشد:39/31%

پایه حقوقى :متوسط دریافت حقوق یك استاد صاحب كرسى و بالاتر در آمریكا برابر 351،542 دلار است.

شغل اول :مهندس كامپیوتر شاخه نرم افزار

درصد رشد:07/46%

پایه حقوقى: متوسط دریافت حقوق یك مهندس نرم افزار در آمریكا برابر 84,779 دلار است.
 
تهيه و ترجمه:گروه سبك زندگى سيمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصى سيمرغ
 
مطالب پيشنهادى:
8 فاکتور طلایی برای موفقیت در کسب و کار!
26 نكته براى ثروتمند شدن؟؟
چگونه با بكار بردن «عبارت‌هاى قدرتمند» فروش بيشترى داشته باشيم؟
9 توصيه بين المللى براى صرفه جويى در اقتصاد خانواده
 
 
 

 
X