زماني كه صاحب كسب وكاري از شرايط مالي خودش و كاستي ها و قوت هاي آن خبر داشته باشد و در ضمن از اوضاع بازار هم غافل نشود، مي تواند در بحران هاي اقتصادي، كسب و كارش را از خطر سقوط نجات دهد.
قواعد ثابت شده یک کسب و کار موفق
در كسب و كار و تجارت آداب و قواعدي وجود دارند كه مبنا و پايه و اساس يك كسب و كار  را شكل مي دهند. هيچ كارشناس و صاحب كسب و كار خبره اي نيست كه درستي همه اين اصول را تاييد نكند. اين ها ظاهري بسيار ساده دارند و براي فهمشان به هيچ فن و تخصص ويژه اي نياز نيست. ارتباطات با مردم و دنياي اطراف هنر ارزشمندي است كه در پي توجه و رعايت اصول زير كسب مي شود. خوب دقت كنيد:
1- خوب گوش دهيد
به مراجع و آن مشتري احتمالي و مشتري كنوني به دقت گوش دهيد. به حرف هاي كارمندانتان هم توجه كنيد. كارمندان هستند كه از چند و چون كسب و كار خبر دارند و اگر آنها مشكلات، نقاط ضعف و نقاط قوت كسب و كار و بازار را به شما نگويند، نخواهيد توانست بازاريابي و كسب و كار موفقي را پيش ببريد. مشتريان كنوني و احتمالي، عوامل رشد و افزايش درآمدتان هستند. نيازها، خواسته ها و انتظاراتشان از خريد را درك نخواهيد كرد مگر با گوش دادن دقيق و نكته بينانه به حرف هاي آنان. اعتراض ها و ابراز رضايت هاي اين گروه، هر دو راهنماي كار شمايند.
2- پاسخگو باشيد.
ابتدا گوش دهيد و سپس دست به عمل بزنيد. هر چه زودتر پاسخ بدهيد، مشتري كنوني ناراضي و مشتري بالقوه بيشتر به شما اعتماد خواهند كرد. سريع، قوي و موثر، آشكار و برجسته پاسخ دهيد.
3- كار گروهي و استمرار فعاليت هايتان را حفظ نماييد.
اگر يك تيم بازاريابي داريد، همواره با آنها مشورت كنيد و نظرات و ايده هايشان را جويا شده درباره شان بحث و تبادل نظر نماييد. پيشنهادات و ايده ها و توصيه هاي يكديگر را بشنويد و در يك كار گروهي، طرحي مناسب براي خلق و تقويت بازاريابي و راهبري و توسعه كسب و كار، تدوين كنيد و به اجرا گذاريد.
4- كاملا بر كارهايتان تمركز كنيد.
ابتدا تا جايي كه مي توانيد در پي كسب دانش، معلومات و مهارت هاي لازم باشيد. سپس درباره ايده بازاريابي و كسب و كارتان، فكر و تعمق كنيد. تمامي جوانب مسئله را در نظر گرفته از زواياي گوناگون به آن بنگريد. كارها و فعاليت هايتان را در يك مسير معلوم و اصلي قرار دهيد و هميشه سعي كنيد در همين مسير و در راستاي نيل به هدف هايتان جلو برويد. اين مسير را كانون توجه خود قرار دهيد و هميشه براي چالش ها و مشكلات آمادگي داشته باشيد. كسب معلومات و مهارت هاي به روز در يك كسب و كار، هرگز به پايان نمي رسد و راه اصلي آمادگي هميشگي است.
5- مفهوم "موفقيت" را به تمامي بدانيد.
اين مشتري است كه فروش را خلق مي كند. شما به عنوان يك بازارياب فقط به او كمك مي كنيد. او براي تكميل موفقيت آميز فرايند فروش، از شما جايزه مي گيرد! اين همان موفقيت حقيقي است. مشتري را فقط يك عامل كسب درآمد ندانيد. خدمت رساني به او و اعطاي جايزه به خاطر موفقيت، روند كسب و كارتان را زيباتر و لذت بخش تر مي كند.
6- با مردم آشنا شويد و با آنها ارتباط برقرار كنيد.
با هر كسي كه لازمست بشناسيد، به تمامي آشنا شويد و او را از چگونگي كسب و كارتان آگاه كنيد. هر قدر كه دايره و شبكه ارتباطات انساني شما وسيعتر باشد، فرصت هاي بيشتر و بهتري پيش رويتان قرار خواهند گرفت.
7- منصفانه براي كالاها يا خدماتتان قيمت گذاري كنيد.
بهاي هر كالا يا خدمات را عادلانه و منصفانه تعيين نماييد و درباره حقوق كارمندانتان نيز چنين باشيد. آن مقداري كه لازمست از مشتري پول بگيريد. كاري كنيد كه قيمت هاي عادلانه ويژگي مشخص كسب وكارتان باشد.
8- شراكت و همكاري با ديگر كسب و كارها را همواره در نظر داشته باشيد.
اين شريك ها مي توانند همان مشتريان بالقوه و دائمي شما باشند. در اين حال از محصولات يا خدمات آنها استفاده كنيد. اين روش اعتمادي دو سويه خلق مي كند.
9- هر روز كه مي گذرد، سعي كنيد با اطرافيان، اعضاي خانواده، كارمندان، مشتريان بالقوه و مشتريان كنوني، ارتباطات موثرتر، گسترده تر و مستحكمتر برقرار سازيد.
10- فراموش نكنيد كه "افراد" بهترين منابع رشد و پيشرفت هستند. تلفن موبايل، فكس، اينترنت و ايميل ابزارهاي بسيار قوي و راحت هستند اما روابط و ملاقات هاي رودررو مجاري رشدي هستند كه قدرت و ارزششان به مراتب بيش از وسايل فوق است. اشخاص موردنظر را بيابيد، در مكان و زماني مناسب با آنها ملاقات نماييد. خواهيد ديد كه اين ديدارها چقدر تعيين كننده خواهند بود.
11- همواره حساب هاي پولي و ماليتان را نگه داريد و هيچوقت رسيدگي به آنها را بي اهميت و ساده ندانيد.
زماني كه صاحب كسب وكاري از شرايط مالي خودش و كاستي ها و قوت هاي آن خبر داشته باشد و در ضمن از اوضاع بازار هم غافل نشود، مي تواند در بحران هاي اقتصادي، كسب و كارش را از خطر سقوط نجات دهد.
12- اجازه دهيد كه كارمندان، مشتريان احتمالي و مشتريان كنوني بدانند كه شما به آنها علاقه منديد ومانند خودشان تلاش كرده در جهت پيشرفت كسب و كار قدم برمي داريد.
13- مانند افراد موفق و هميشه پيروز فكر كنيد.
و هرگز واقع گرايي را از ياد نبريد. خوش خيالي و بي توجهي و خوش بيني غيرواقع بينانه همان قدر زيانبار است كه بدبيني بيشتر از حد و احتياط هاي وسواس گونه.
14- هرگز از ياد نبريد كه شما تنها كسي نيستيد كه در بازار حضور دارد.
تجارت و كسب و كار شبكه عظيمي از ارتباطات انساني را در خود دارد و اگر بخواهيد در اين شبكه به تداوم حضور داشته باشيد و فعال وموثر فعاليت كنيد، بايد جزيي از آن باشيد.