وام دهندگان در كاری سرمایه‌گذاری می‌كنند كه نسبت به بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند. بنابراین یك درخواست وام خوب شامل اطلاعات زیر باید باشد


مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگی به نحوه تنظیم درخواست شما دارد. بخاطر داشته باشید كه وام دهندگان در كاری سرمایه‌گذاری می‌كنند كه نسبت به بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند. بنابراین یك درخواست وام خوب شامل اطلاعات زیر باید باشد:
  اطلاعات كلی راجع به شركت :
- نام و آدرس شركت ، نام مدیر ،‌ اعضای هیئت مدیره و ...
- دلیل نیاز به وام ،‌مورد مصرف وام و ضرورت آن.
- مبلغ دقیق موردنیاز برای رسیدن به اهداف مربوطه.
تاریخچه كسب و كار :‌
- تاریخچه و طبیعت كار ، توضیح كامل در مورد نوع كار ، قدمت و كاركنان و دارایی‌های آن.
- اطلاعات كامل راجع به نحوه مالكیت و ساختار قانونی شركت.
اطلاعات راجع به مدیریت :
نوشته كوتاهی راجع به مدیران ، سوابق ، تحصیلات ، تجربیات و مهارتهای آنان تهیه كنید.
اطلاعات بازار :
- به وضوح محصول و یا خدمت شركت خود و بازار آن را تشریح كنید.
- بازار رقابت و رقبای خود را شناسایی كرده و مزیت رقابتی خود را بیان كنید.
- اطلاعاتی راجع به مشتریان و اینكه چگونه كسب و كار شما نیازهای آنها را برطرف می‌كند ، تهیه كنید.
اطلاعات مالی :
- صورتهای مالی و سود و زیان 3 سال گذشته خود را ارائه كنید. در صورت شروع یك كسب و كار جدید درآمدهای پیش‌بینی شده را ارائه كنید.
- اطلاعات مالی راجع به خود و سایر سهامداران عمده شركت را بیان كنید.
- و در آخر سوگندی مبنی بر تعهد نسبت به وام یاد كنید و امضاء نمائید.

وام دهندگان بر چه اساسی شما را می‌سنجند؟
وقتی وام دهندگان درخواست شما را بررسی می‌كنند شش فاكتور را مدنظر قرار می‌دهند كه به شرح زیر می‌باشند:
 
1.
Character : شخصیت وام گیرنده و میزان تعهد و جوانی و اخلاقی وی مبنی بر بازگشت وام در زمان مقرر.
2.
Capacity to pay : ظرفیت بازپرداخت وام گیرنده كه بر اساس تجزی تحلیل و بررسی درخواست وام ، صورتهای مالی و سایر مدارك مالی وی تعیین می‌شود.
3.
Capital : شامل مجموع كل بدهی‌ها و دارایی‌ها می‌باشد كه وام دهندگان ترجیح می‌دهند كه نسبت بدهی به دارایی شركتها حتی‌المقدور كمتر باشد چرا كه نشانگر پایداری مالی شركت است.
4.
Collateral : میزان وثیقه كه هر چه بیشتر باشد و اختلاف آن با مبلغ ،‌ وام داده شده كمتر ، اطمینان خاطر وام دهنده از بازپرداخت وام بیشتر خواهد بود.
5.
Conditions : شرایط كلی اقتصادی ، جغرافیایی وسعتی شركت ...
6.
Confidence : یك وام گیرنده موفق سعی می‌‌كند كه اطمینان وام دهنده را از 5 مورد قبلی جلب كند و وی را به وام دادن ترغیب نماید.
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:karafariny.com