توضیح درباره قطع همکاری با استاد دانشگاه شریف
سخنگوی وزرات علوم درمورد قطع همکاری با استاد سابق دانشگاه شریف توضیحاتی ارائه کرد

توضیحات سخنگوی وزرات علوم درمورد قطع همکاری با استاد سابق دانشگاه شریف

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به روند جذب و ادامه همکاری اعضای هیات علمی درمورد قطع همکاری با یک استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: این فرد توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه فاقد شرایط لازم تشخیص داده شد و نامه قطع همکاری وی به وزارت علوم ارسال شده است. تصمیم بعدی از اختیار دانشگاه خارج است.

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

یکی از محورهای مهم کاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توجه ویژه به امور نخبگان و یکی از اقدامات اصلی برای تحقق آن، حضور نخبگان و دانش آموخته های دانشگاه ها به عنوان اعضای هیات علمی است که در قالب فراخوان جذب اعضای هیات علمی انجام می شود.

 این اولین فراخوان سال ۱۴۰۲ است که در آن ۲۳۵ موسسه و دانشگاه تقاضای جذب اعضای هیات علمی را داده اند، ۱۱۰ عدد از این موسسات، دولتی و ۱۱۵ عدد غیردولتی هستند و نزدیک به سه هزار عضو هیات علمی از بین جوانان و نخبگان شامل ۱۶۰۰ نفر در موسسات دولتی و ۱۴۰۰ نفر در موسسات غیردولتی جذب خواهند شد.

اگر هر یک از اعضای هیات علمی پیمانی شاخص های مورد نظر را کسب نکند، دچار رکود علمی شود یا صلاحیت عمومی خود را از دست دهد یا از جهت دستگاه های ناظر که در قانون ذکر شده استعلام منفی داشته باشد، دانشگاه در مورد ادامه همکاری با عضو هیات علمی را در هیات جذب دانشگاه تجدیدنظر کرده و با این فرد قطع همکاری می‌شود.

بحث قطع همکاری با چند عضو هیات علمی از بین چند ده هزار عضو هیات علمی، در سال های مختلف قبلا هم مطرح بوده است‌. تعداد محدودی از اعضای هیات علمی یا شرایط علمی یا عمومی را از دست داده اند یا استعلام آنها به دلیل عمل غیرقانونی منفی شده است، یا هیات‌های انتظامی نسبت به قطع همکاری آنها تصمیم گرفته اند. در این دوره هم تعداد قطع همکاری‌ها بیش از دوره های گذشته نبوده و مسیر معمول را طی می کند.

این فرد توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه فاقد شرایط لازم تشخیص داده شده و نامه قطع همکاری وی به وزارت علوم ارسال شده است. تصمیم بعدی در خصوص وی از اختیار دانشگاه خارج است و بعد از بررسی پرونده و اخذ تصمیم نهایی در هیات مرکزی جذب در مورد این پرونده، اگر قرار به قطع همکاری شود وی می تواند طبق مقررات موجود اعتراض و پرونده خود را پیگیری کند. ولی موضوع از دست دانشگاه خارج شده و این عضو سابق هیات علمی باید روند قانونی را طی کند.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: irna.ir