بر اساس برنامه، سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این است که پذیرش 12 رشته دانشگاهی را مسکوت نگه دارد.
  

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: بر اساس برنامه، سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این است که پذیرش 12 رشته دانشگاهی را به ویژه در علوم انسانی و هنر مسکوت نگه دارد تا سرفصهای دروس آنها که مدتهاست تغییری نکرده بازنگری شود.

ابوالفضل حسنی افزود: سرفصلهای هیچ یک از دروس دانشگاهی حذف نمی شود اما با توجه به اینکه برخی از دروس بیش 20 سال از آخرین بازنگری آنها گذشته سیاست ما تغییر در سرفصلهای دروس این 12 رشته است.

وی مدیریت، علوم اجتماعی، سیاسی، حقوق و روانشناسی را برخی از این رشته های عنوان کرد و گفت: با توجه به این تصمیم اگر دانشگاهی بخواهد این رشته ها را تأسیس کند پذیرش دانشجو برای این دانشگاهها در این رشته ها منوط به بازنگری سرفصهای دروس خواهد بود.

مدیر کل دفتر شورای گسترش آموزش عالی گفت: پذیرش در سایر دانشگاهها نیز به شرط تغییر و بازنگری سرفصها تمدید می شود.

وی با بیان اینکه از هفته آینده کمیته های شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم کار خود را آغاز می کنند گفت: دانشگاهها بازنگری را پیشنهاد می کنند و ما در شورای عالی برنامه ریزی پیشنهادات را بررسی می کنیم.

حسنی با اشاره به بازنگری سرفصلهای دروس فنی و مهندسی اظهار داشت: در این رشته ها نیز به استاد درس جدید داده نمی شود تا دروسی که بیش از 5 سال بازنگری نشده است را بازنگری کند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: اولویتهای اصلی برای بازنگری با درسهایی است که بیش از 10 سال بازنگری نشده اند. همچنین این بازنگری با رویکرد علم و دانش روز و بومی کردن صورت می گیرد.

 

 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com