دانشگاه

توضیح درباره تعطیلی احتمالی دانشگاه‌ ها
وزارت بهداشت: زمان برگزاری کنکور‌ها تغییر نمی‌ کند
جعل مدرک تحصیلی با ۱۰میلیون تومان!
زمان احتمالی بازگشایی دانشگاه‌ ها در ترم جدید
تصمیم دانشگاه‌ ها برای امتحانات پایان ترم
کلاس‌ های دانشگاه شهید بهشتی غیرحضوری شد
۴ واحد دانشگاه آزاد تعطیل شد