دانشگاه

توضیح درباره تعطیلی احتمالی دانشگاه‌ ها
وزارت بهداشت: زمان برگزاری کنکور‌ها تغییر نمی‌ کند
جعل مدرک تحصیلی با ۱۰میلیون تومان!
زمان احتمالی بازگشایی دانشگاه‌ ها در ترم جدید
تصمیم دانشگاه‌ ها برای امتحانات پایان ترم