تعدادی از فوتبالیست ها در مراسم عروسی یکی از دوستان مشترک شرکت کردند و این عکس یادگاری را از خود به جا گذاشتند.

چند تن از بازیکنان و پیشکسوتان استقلال در مراسم عروسی دختر یکی از دوستان مشترک خود شرکت کردند که تصاویر مربوط به آن را مشاهده می فرمایید.

سید مهدی رحمتی، آرش برهانی، علی سامره، علیرضا منصوریان و داود سیدعباسیسید مهدی رحمتی، آرش برهانی، علی سامره، علیرضا منصوریان و داود سیدعباسی

علی سامره، علیرضا منصوریان، سیاوش اکبرپور، داود سیدعباسی، علیرضا نیکبخت واحدی و مجید نامجومطلقعلی سامره، علیرضا منصوریان، سیاوش اکبرپور، داود سیدعباسی، علیرضا نیکبخت واحدی و مجید نامجومطلق

آرش برهانی و سید مهدی رحمتی هم به این عکس اضافه شدندآرش برهانی و سید مهدی رحمتی هم به این عکس اضافه شدندگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

X