تازه داماد و نو عروس پرسپولیس بر سر مزار هادی نوروزی.

علی علیپور و همسرش:

علی علیپور که هفته گذشته مراسم عروسی اش برگزار شد همراه با همسر خود علاوه بر شرکت در مراسم چهلم مهرداد اولادی بر سر مزار هادی نوروزی حاضر شد.

عکس علی علیپور و همسرشعکس علی علیپور و همسرشگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

X