علی ضیا مجری کاشانی تلویزیون با والیبالیست همشهری اش یک سلفی در خیابان های این شهر انداخته است.

سلفی علی ضیا با امیر غفور:

امیر غفور کاشانی است. علی ضیا هم اهل کاشان است. مجری پرسپولیسی که این روزها در تلویزیون کمتر مشاهده می شود در کاشان این سلفی را با همشهری ملی پوش خود گرفته است.

عکس امیر غفور و علی ضیاعکس امیر غفور و علی ضیاگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X