انگل

انگل

بیماری های خطرناک استخر که ممکن است به آن مبتلا شوید

بیماری های خطرناک استخر که ممکن است به آن مبتلا شوید

 اگر تا به حال برایتان پیش آمده که بعد از شنا در استخر بیمار شده اید، علت آن احتمالا آب آلوده ی استخر بوده است