دکتر شریعتی

دکتر شریعتی

واکنش بیل گیتس، احمدی نژاد و دکتر شریعتی به اظهارنظر عارف!

واکنش بیل گیتس، احمدی نژاد و دکتر شریعتی به اظهارنظر عارف!

در حاشیه اظهار نظر عارف در مجلس، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در بی قانون منتشرکرد.

بازخوانی مرگ دکتر شریعتی به روایت یک شاهد عینی + عکس

بازخوانی مرگ دکتر شریعتی به روایت یک شاهد عینی + عکس

 در این یاداشت به بهانه سالروز مرگ دکتر شریعتی، تصویر بازسازی شده ای از روز مرگ ایشان مورد واکاوی قرار گرفته است.