واکنش بیل گیتس، احمدی نژاد و دکتر شریعتی به اظهارنظر عارف!
در حاشیه اظهار نظر عارف در مجلس، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در بی قانون منتشرکرد.

کارتون: واکنشها به اظهارات محمدرضا عارف

واکنش بیل گیتس، احمدی نژاد و خاوری به اظهارنظر عارف!


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bighanoononline.ir