پاسخ مختصر و مفید زیباکلام به حسین شریعتمداری
حسین شریعتمداری در شماره دیروز روزنامه کیهان معترض به تصویب FATF در مجلس شد

پاسخ زیباکلام به انتقاد کیهان از FATF

photo_2018-10-14_21-34-08.jpg

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: صفحه شخصی زیباکلام