باز هم ضرب و شتم، باز هم ماموران شهرداری
در جدیدترین مورد از حاشیه سازی ماموران شهرداری این بار ماموران سد معبر در سبزوار یک میوه فروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند

باز هم ضرب و شتم، باز هم ماموران شهرداری

در جدیدترین مورد از حاشیه سازی ماموران شهرداری این بار ماموران سد معبر در سبزوار یک میوه فروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در ادامه ویدئویی از این حادثه را ببینید.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir