پیشگیری و بیماریها

محققان اروپایی می گویند: اگر فشار خون دارید خیلی با موبایل صحبت نکنید!
آیا سرطان خون ارثی ست؟
آیا درد لگن نشانه سرطان است؟
دیابت باعث بروز مشکلات جنسی