دهان و دندان

خمیر دندان خوب چه ویژگی هایی دارد؟
قبل یا بعد مسواک زدن نخ دندان بکشیم؟