آزمون ها

تست شخصیت هارتمن Hartman

شخصیت شما چه رنگی است؟

با انجام این آزمون شما می توانید نسبت به شخصیت خودتان (بر اساس ارزش های محوری که دارید)، اطلاعات مفیدی کسب کنید.

تست شخصیت مایرز - بریگز MBTI

“این حس که بالاخره خودتو میشناسی غیر قابل توصیفه.”

برای دست یابی به توصیف کارهایی که انجام می دهید و علت انجام آنها، آزمون ما رو به پایان برسانید.

X