تازه های پیشگیری

محققان اروپایی می گویند: اگر فشار خون دارید خیلی با موبایل صحبت نکنید!
علت سردرد در سمت راست چیست؟